Гранити

Гранитът е символ на твърдост и здравина. Той има магмен произход. Състои се от различни минерали. Твърдостта си дължи на кварца и фелдшпата. Високата му плътност обуславя ниската водопроницаемост. Издържа на много ниски температури.
Поради качествата си намира широко приложение в строителството и в обзавеждането. Изделията от него са на практика вечни.
Ние обработваме гранити вече повече от двадесет години. Майсторите ни са умели и добри. Те могат да направят за вас гранитна камина или барбекю. Могат да облицоват стълбища, стени и подове или да ви осигурят ефектна дворна настилка.
Ако изберете гранитни плотове, те ще изглеждат красиво и ще ви осигурят висока функционалност.

Подбираме и внасяме материала сами, затова гарантираме за качеството му. Предлагаме ви различен по състав камък, с невероятни съчетания на формата и цвета на структурата. Прецизната, професионална обработка разкрива естествена красота, която не може да бъде наподобена.
Потърсете ни, за да решим заедно какво е най-подходящо за вас!